ندا شهیدی

مربی حرفه ای بسکتبال و مدرس دانشگاه
آدرس ایمیل

NedaShahidi87@gmail.com

شماره تماس

09137490667

اینستاگرام

instagram.com/Nedaa_Shahidi

تلگرام

@ShahidiZandi

کوچینگ بسکتبال
میزان مهارت 100%
کوچینگ و منتورینگ توسعه فردی
میزان مهارت 100%
دانش رفتار و یادگیری حرکتی
میزان مهارت 100%
مربی تکنیک بسکتبال
میزان مهارت 100%
روانشناسی ورزشی
میزان مهارت 100%
آسیب شناسی و حرکت اصلاحی
میزان مهارت 100%

دوره های منتشر شده ی مدرس