20%
تخفیف

کتاب مربیگری درجه 3

بدون امتیاز 0 رای
۲۰,۰۰۰ تومان

world association of basketball coaches (WABC) Coaching manual انجمن جهانی مربیان بسکتبال راهنمای مربیگری درجه 3    

۲۰,۰۰۰ تومان
20%
تخفیف

کتاب مربیگری درجه 2

بدون امتیاز 0 رای
۲۰,۰۰۰ تومان

world association of basketball coaches (WABC) Coaching manual انجمن جهانی مربیان بسکتبال راهنمای مربیگری درجه 2  

۲۰,۰۰۰ تومان
25%
تخفیف

کتاب مربیگری درجه 1

بدون امتیاز 0 رای
۱۵,۰۰۰ تومان

world association of basketball coaches (WABC) Coaching manual انجمن جهانی مربیان بسکتبال راهنمای مربیگری درجه 1    

۱۵,۰۰۰ تومان
رایگان!