درباره ما :

باشگاه تخصصی بسکتبال ندا شهیدی با بیش از نیم دهه تجربه، در زمینه آموزش مبتدی و حرفه ای بسکتبال و شرکت در لیگ های حرفه ای کشور ، اکنون در استان یزد مشغول میباشد.

اطلاعات تماس :
درباره ما :

باشگاه تخصصی بسکتبال ندا شهیدی با بیش از نیم دهه تجربه، در زمینه آموزش مبتدی و حرفه ای بسکتبال و سرکت در لیگ های حرفه ای کشور ، اکنون در استان یزد مشغول میباشد.

اطلاعات تماس :
درباره ما :

باشگاه تخصصی بسکتبال ندا شهیدی با بیش از نیم دهه تجربه، در زمینه آموزش مبتدی و حرفه ای بسکتبال و سرکت در لیگ های حرفه ای کشور ، اکنون در استان یزد مشغول میباشد.

اطلاعات تماس :